WYGRAJ dla MAMY kolację w restauracji!!!

Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w konkursie plastycznym

„Mój najwspanialszy dzień z MAMĄ”

W maju świętujemy Dzień Matki, a przecież mama jest ważna przez cały rok! Wiedzą o tym wszystkie dzieci. Dzieci wiedzą też, że każda chwila z mamą jest wartościowa. Zachęcamy do przedstawienia w formie plastycznej swojego najbardziej wyjątkowego dnia z MAMĄ. Pokażcie jak miło spędzacie razem czas.

Regulamin konkursu plastycznego „Mój najwspanialszy dzień z MAMĄ”

Cele:

• Rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną.
• Rozwijanie u dzieci zainteresowań artystycznych oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych.

Zasady konkursu:

Organizatorem konkursu jest FUNDACJA FASola z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 – 10 lat.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu jw.

Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko na papierze formatu A4, techniką dowolną (płaską).

Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, pełny adres placówki, do której uczęszcza dziecko, nr telefonu, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana oraz dołączony wypełniony załącznik nr 1 do regulaminu.

Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac.

Prace należy składać lub przesyłać na adres:

Fundacja FASola
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała

Termin składania prac upływa z dniem 20.05.2016 r. (decyduje data otrzymania przesyłki przez Organizatora). Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac do dnia 24.05.2016r.

Kryterium oceny:

• walory artystyczne,
• ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,
• samodzielność wykonania

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody w kategorii:

a. dzieci 5 – 6 letnie
b. dzieci 7 – 8 letnie
c. dzieci 9 – 10 letnie

Nagroda specjalna „Kolacja w restauracji dla MAMY” zostanie wybrana ze wszystkich nadesłanych prac.

Ogłoszenie wyników 25.05.2016r.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą odsyłane autorom.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu a także wyrażeniem przez nich zgody na:
• nieodpłatne wyeksponowanie pracy
• przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając maila na adres: biuro@fundacjafasola.pl W tytule – KONKURS „Mój najwspanialszy dzień z MAMĄ”.

Konkurs PLASTYCZNY maj 2016 załącznik