Pragniemy stworzyć ogród terapeutyczny – miejsce, gdzie dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi będą mogły być rehabilitowane. Ogród będzie zlokalizowany obok Centrum Terapeutycznego „Bosko”. Będzie służył nie tylko podopiecznym Centrum oraz Przedszkola Fasolki, ale też dzieciom z przedszkoli integracyjnych i niepełnosprawnym z innych czechowickich ośrodków. Dzieci z zaburzeniami potrzebują stymulacji zmysłów. A miejsce, które pragniemy stworzyć ma służyć zabawie, terapii, wypoczynkowi oraz wszechstronnemu rozwojowi naszych podopiecznych. W ogrodzie dzieci będą mogły chodzić po ścieżce sensorycznej zrobionej z różnorodnych materiałów: szyszek, kory, żwirku i piasku. Stworzymy także strefy dźwiękowe, smakowe, zapachowe, zostaną posadzone rośliny dobrane w taki sposób, aby natężenie zapachów było intensywniejsze. Każda strefa (wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu) będzie ubrana w zbiór cech odpowiednio stymulujących dany zmysł, aby doznania związane z doświadczaniem miejsca były intensywne, pobudzające, czasem też zaskakujące. Za środki pozyskane z dotacji od Fundacji Aviva chcemy zakupić niezbędne materiały oraz rośliny.

Prosimy od oddawanie głosów na AVIVA – ogród dobrych wrażeń