Celami Fundacji są:

 • Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami rozwojowymi wywołanymi alkoholem, nikotyną lub narkotykami w okresie życia płodowego, a także ze schorzeniami o podłożu psychologiczno-neurologicznym oraz genetycznym.
 • Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia występowania uszkodzeń spowodowanych prenatalną ekspozycją na alkohol i inne czynniki szkodliwe.
 • Organizacja diagnozy, terapii, pomocy społecznej, medycznej, pedagogicznej, ekonomicznej oraz prawniczej.
 • Wspieranie idei trzeźwości.
 • Organizowanie ośrodków i centrów terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 • Publikowanie literatury podejmującej problematykę FASD (poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) i innych zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem i innymi środkami toksycznymi mającymi negatywny wpływ na rozwój człowieka, a także schorzeniami o podłożu psychologiczno-neurologicznym oraz genetycznym.
 • Prowadzenie badań dotyczących wpływu alkoholu i innych środków toksycznych na rozwój człowieka.
 • Poszerzanie świadomości i edukacja w zakresie:
  a) zaburzeń związanych z FASD,
  b) profilaktyki.

Pobierz statut Fundacji FASOLA w formacie PDF