Światowy Dzień FAS (Fetal Alcohol Syndrome, alkoholowy zespół płodowy) obchodzony jest 9 września i został zapoczątkowany 09.09.1999 o godzinie 9:09 w Auckland w Nowej Zelandii. Data oraz godzina zainicjowania została wybrana nieprzypadkowo, gdyż dziewiątka to symbol ciąży. Inicjatywę podjęło małżeństwo, które zaadoptowało chore na FAS dzieci. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na tragiczne skutki picia alkoholu podczas ciąży oraz nawoływanie przyszłych matek do zachowania trzeźwości.

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń spowodowany działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Może on wywoływać opóźnienia umysłowe, wiele dysfunkcji mózgu oraz anomalie rozwojowe. Alkohol powoduje przede wszystkim obumieranie komórek nerwowych, dlatego też dzieci z FAS przychodzą na świat z dużo mniejszą ilością neuronów. Alkoholowy Zespół Płodowy nazywany bywa wadą ukrytą, ze względu na to, że nie zawsze od razu da się zauważyć, że dziecko cierpi na jakieś zaburzenie.

Pierwszym kryterium zdiagnozowania choroby jest zauważenie występowania objawów somatycznych u dziecka. Przede wszystkim jest to spowolnienie rozwoju oraz występowanie szczególnego rodzaju anomalii twarzy.

Jednakże często pierwsze zmiany na ciele widoczne są dopiero pomiędzy 2 a 10 rokiem życia. FAS jest jednostką chorobową w 100% możliwą do uniknięcia, wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.

W Polsce każdego roku w szpitalach rodzi się więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa.